موبایل کافی آماده سفارش

انواع آبمیوه

آب پرتقال ORANGE JUICE
 
آب سیب APPLE JUICE
 
آب هویج  CARROT JUICE
 
آب پرتقال + کرفس  ORANGE + CELERY JUICE
 
آب سیب + کرفس  APPLE + CELERY JUICE
 
آب هویج + کرفس  CARROT + CELERY JUICE

بازدید : 3399 22 اسفند 1392 ساعت 07:18 ق.ظ